Danadl Poethion Cofnod 9

ARENNAU A IAU

Anhwylderau'r dŵr: Arferai un siaradwraig, pan oedd yn blentyn yng Nghynghordy, gael ei hanfon i nôl peth o'r dail i'w mam oedd a'r gofid hwnnw arni.