Danadl Poethion Cofnod 20

Mrs Preece, Llanymddyfri

ESGYRN A'R CYMALAU

Dull arall o drin cryd cymalau oedd rhwbio'r corff gyda'r dail, neu'i chwipio ag ysgub o ddanadl. Roedd gan wraig o Lanymddyfri brofiad personol o feddyginiaeth o'r fath gan iddi weld ai mam yn rhwbio'r dail yn ei phengliniau pan oedd yn dioddef o'r gwynegon - Mrs Preece, Llanymddyfri, 19 Ebrill 1983.