Danadl Poethion Cofnod 13

LLWYBR TREULIAD

Clwy'r Marchogion: ...ond gwneid powltis o'r danadl poethion yn ardal Gwytherin. [125: Tâp AWC 6718: Robert Hiraethog Williams, Gwytherin]