Danadl Poethion Cofnod 22

Y GWAED

Gwaedlin: Yn sir Gaernarfon, yn ardaloedd Morfa Nefyn a'r Fach-wen, Llanddeiniolen, arferid defnyddio dail danadl poethion i atal y gwaedlin, gan roi’r ddeilen ar tafod a gwasgu yn erbyn taflod y genau. [142: Ta^p AWC 5772: Mrs Mary Thomas, Morfa Nefyn]".