Danadl Poethion Cofnod 27

ARENNAU A IAU

Anhwylderau'r dŵr: Cafwyd tystiolaeth o Dremarchog y defnyddid te dail poethion at y dŵr.