Danadl Poethion Cofnod 19

ARENNAU A IAU

Anhwylderau'r dŵr: Cafwyd tystiolaeth o Lanwrtyd y defnyddid te dail poethion at y dŵr.