Dant y Llew (Cofnod) 54

Mrs Sarah Evelyn Lewis, Llanymddyfri

Y GWAED

● Hwb i waed blinedig: Te yn cynnwys danadl, milddail, persli a dant y llew oedd un cyngor o Lanymddyfri, a'i yfed unwaith y dydd am bedwar diwrnod.34 [Tâp AWC 6752: Mrs Sarah Evelyn Lewis, Llanymddyfri] - Y Gwaed t. 151.