Dant y Llew (Cofnod) 47

Gŵr o Donyrefail

ARENNAU AC IAU

● Adroddodd gŵr o Donyrefail fel y bu i'w dad, a oedd yn dioddef yn ddrwg o anhwylder ar yr arennau, a'i iechyd yn dirywio'n gyflym, gael gwellhad ar ôl bwyta dail dant y llew.3 [Tâp AWC 6521: Albert Maggs, Tonyrefail] - Yr Arennau a’r Iau 97.