Dant y Llew (Cofnod) 56

Mrs Kate Davies o Bren-gwyn

ESGYRN A CHYMALAU

● Y rhiwmatig: Cysylltir dant y llew ag anhwylderau'r arennau fel rheol, and fe'i defnyddid yn ogystal at y rhiwmatig. Byddai Mrs Kate Davies o Bren-gwyn yn arfer ei ddefnyddio i wneud diod, y cafodd y rysait ar ei chyfer ar lafar gwlad, sef berwi'r blodau… .