Dant y Llew (Cofnod) 50

Gwraig o Lanymddyfri

ARENNAU AC IAU

● ...tra nododd gwraig o Lanymddyfri fod gwin dant y llew yn cael ei gyfrif yn dda at y clefyd melyn.66 [Tâp AWC 6739: Mrs Eira Taylor, Llanymddyfri]… .