Dant y Llew (Cofnod) 45

Person o Llandysilio-yn-Nyfed

LLWYBR TREULIAD

● Byddai planhigion megis danadl poethion, dant y llew, neu lygad y dydd o fewn cyrraedd pawb ac fe'u defnyddid hwythau i baratoi meddyginiaeth at y stumog. ..... Arferid berwi gwreiddiau dant y llew ac yfed y trwyth at ddiffyg traul yn Llandysilio, Penfro…