Dant y Llew (Cofnod) 53

Gwraig o Ystradgynlais

Y GWAED

● Anhwylderau'r gwaed: Dywedodd gwraig o Ystradgynlais y byddai ei thad, a oedd yn wan ei iechyd, yn arfer gwneud trwyth o ddail danadl a dant y llew bob haf, ac yn yfed gwydraid ohono am un ar ddeg y bore am naw bore yn olynol.3. [Tâp AWC 6499: Mrs Sarah…].