Dant y Llew (Cofnod) 46

Morgan John, Cefncoedycymer

LLWYBR TREULIAD

● Cofiai Morgan John, Cefncoedycymer, y byddai ei fam yn arfer berwi gwreiddiau dail tafol ac yfed y te,64 ond dant y llew oedd y feddyginiaeth a gofnodwyd ym Myddfai.65 [Tap AWC 6756: David John Williams, Myddfai]