Dant y Llew (Cofnod) 55

Mrs Leisa Francis, y Gwndwn [Gilfach Goch yn wreiddiol]

ESGYRN A CHYMALAU

● Roedd Mrs Leisa Francis, a symudodd i'r Gwndwn [Gilfach Goch yn wreiddiol] ar ôl priodi, yn eithaf cyfarwydd a'r defnydd a wneid ohono at y cefn gan y byddai ei brawd yn dioddef o'r anhwylder hwn pan oedd yn blentyn a'i mam yn arfer gwneud to ffa'r gors i… .