Danadl Poethion

-Y Cofnodion-

Y 31 PWYNT

( Cliciwch ar y rhif )

[1] ARENNAU A IAU

[2] Mrs Sarah Evelyn Lewis, Llanymddyfri Y GWAED

[3] ESGYRN A'R CYMALAU

[4] Mrs Catherine Jones, Penrhyndeudraeth LLWYBR TREULIAD

[5] Mr a Mrs Glyn a Fay Rees, Crymych Y GWAED

[6] LLWYBR TREULIAD

[7] Herbert Harris, Pontneddfechan LLYGAID

[8] Miss Mary Winnie Jones, Cwm Main Y GWAED

[9] ARENNAU A IAU

[10] Mrs Gwen Owens, y Fachwen, Llanddeiniolen Y GWAED

[11] Miss Katie Olwen Pritchard, Y Gilfach Goch LLWYBR TREULIAD

[12] Miss Kate Olwen Pritchard, y Gilfach Goch ESGYRN A'R CYMALAU

[13] LLWYBR TREULIAD

[14] ARENNAU A IAU

[15] LLWYBR TREULIAD

[16] Evan Rees Evans, Croes-lan, Llandysul Y GWAED

[17] Evan Rees Evans, Croes-lan, Llandysul Y CROEN

[18] Mrs Anni Evans, Llanrwst Y GWAED

[19] ARENNAU A IAU

[20] Mrs Preece, Llanymddyfri ESGYRN A'R CYMALAU

[21] Hugh (Hughie) George James, Maenclochog Y GWAED

[22] Mrs Mary Thomas, Morfa Nefyn Y GWAED

[23] ARENNAU A IAU

[24] Y CROEN

[25] ARENNAU A IAU

[26] LLWYBR TREULIAD

[27] ARENNAU A IAU

[28] ARENNAU A IAU

[29] Mrs Sarah Jane T. Harries, Ystradgynlais Y GWAED

[30] Meddygon Myddfai Y GWAED

[31] Mrs Sarah Jane T. Harries, Ystradgynlais Y GWAEDMae danadl poethion Urtica dioica yn blanhigyn sydd yn tyfu'n naturiol heddiw ymhob un sgwaryn 10km. dros Gymru fel y gellir gweld o'r map hwn a ddarparwyd gan wasanaeth Cofnod ar ran y bedair canolfan cofnodi yn Nghymru ( http://aderyn.lercwales.org.uk/public/distribution/10k/results?taxon_dict_id=1780571 ). Gyda chysylltiad y rhywogaeth arhosol hon â neitradau yn deillio yn bennaf o borthiant da byw a chnydau, heddiw a thros y degawdau os nad fwy, gellir tybio bod y dosbarthiad yn un hanesyddol o ran patrwm daearyddol sylfaenol ac o ran y patrwm cymharol sy'n dangos dwysder sylweddol uwch yn y de nag yn y gogledd a'r canolbarth. Gyda'r cynnydd sylweddol yn allbynnau neitradau amaethyddol ar y tir dros yr 20ed ganrif hyd heddiw, gellir tybio bod y map yn cuddio'r cynnydd cyffredinol a fu bid siwr yn y planhigyn.

Ond beth all gyfri am y gwahaniaeth rhwng de a gogledd: mwy o boblogaeth yn y de, ac felly o gofnodwyr, ynteu mwy o dir dan amaethyddiaeth dwys yn y de, ac felly all-lif o neitradau i borthi'r danadl ar y llecynnau ymylol? Ychydig o'r ddau efallai. Mae dosbarthiad rhai o'r sgwariau y cofnodwyd U. dioica amlaf ynddynt (melyn) y tu allan i barthau'r de (gogledd Powys a Môn er enghraifft) yn awgrymu dwysder amaethyddol fel achos. Beth bynnag am hynny, nid yw'r gwahanaeth yn nosbarthiad danadl poethin yn cael ei adlewyrchu yn amlwg yn y dystiolaeth o'i ddefnydd meddyginiaethol.